Något stämmer inte med söndagens valresultat – Katerinemagasin

10 SEPTEMBER, 2018 21:06

Nya Dagbladet publicerade nedanstående artikel tidigare under dagen, men någon timme därefter stängdes tidningens webbplats ner av internetleverantören Loopia utan närmare förklaring. Jag hann läsa texten och tycker att den ställer relevanta frågor, som jag vet att många idag funderar på. Efter att ha varit i kontakt med ansvarig utgivare för Nya Dagbladet har jag fått tillåtelse att återpublicera artikeln.

Sverigedemokraterna som tippades bli Sveriges största parti fick närmare tio procentenheter lägre än vad flera mätningar visat. Samtidigt inkommer omfattande rapporter om valfusk. Något stämmer inte med det svenska valresultatet.

Efter att migrationsfrågan under flera års tid befästs som den tveklöst viktigaste politiska frågan i svensk politik har stödet för Sverigedemokraternas skjutit i höjden. Efter att debatten toppats med de senaste veckornas omfattande bilbränder runt om i landet började även de mest kända politiska analytikerna i Sverige såsom SVT:s Mats Knutson och TV4:s Marcus Oscarsson tala om Sverigedemokraterna som det parti som sannolikt skulle kunna bli största parti i Sverige efter riksdagsvalet.

I opinionsundersökningar från institut som Yougov och Sentio, som varit de mest träffsäkra vad gäller just Sverigedemokraternas resultat i tidigare val, har partiet blivit största parti i flera mätningar. I juni nådde partiet 28,5 i Yougov/Metros mätning.

I den senaste Sentio-mätningen med bara dagar kvar till valet nådde SD 24,0 procent och var därmed största parti. Men enligt Arve Östgaard, som driver mätinstitutet Sentio, talade rådatan för att SD skulle kunna få så mycket som 29 procent i valet.

De traditionella öppna opinionsundersökningarna har historiskt sett alltid underskattat partier som SD och valresultatet har när resultaten räknats slagit fel med flera procentenheter. Även i de opinionsundersökningar som tenderar att underskatta partiet har siffrorna legat omkring 20%.

När rösträkningen avslutades igår natt presenterade SVT ett slutgiltigt resultat för Sverigedemokraterna som hamnade mellan 5-10 procentenheter under i stort sett samtliga mätningar. Partiet får enligt SVT endast 17,6% och når inte ens upp till platsen som näst största parti.

Enligt SVT:s egna stora vallokalsundersökning som presenterades igår kväll när vallokalerna stängde fick partiet 19,2 procent. Vallokalsundersökningarna tenderar att ge samma missvisande resultat just för Sverigedemokraterna då det fortfarande finns ett tabu kring att öppet visa sympatier för partiet. Ändå hamnar det slutgiltiga valresultatet istället långt under dessa siffror.

Under valdagens morgon började det strömma in tips om valfusk runt om i landet till redaktionen. Väljare som besökt vallokalerna fann att valsedlar saknades på flera platser i landet, särskilt för Sverigedemokraterna. Även partiet Alternativ för Sverige och Medborgerlig Samling m fl utsattes för denna typ av valfusk om än i mindre omfattning.

I vissa vallokaler hade Sverigedemokraternas valsedlar inte ens packats upp. På andra håll hade valsedlarna uppenbart plockats bort. Att valsedlarna varit övertäckta av andra partiers valsedlar var enligt rapporter också vanligt förekommande.

Andra allvarliga inslag var att väljare i vallokaler uppmanats att inte försegla sina kuvert med valsedlar innan de skulle lämnas in. Bilder ifrån läsare visade att dessa instruktioner låg öppet bakom valskärmarna där man lägger sina valsedlar i kuverten.

Andra märkligheter rapporterades också in. Exempelvis har valförrättare ertappats med att kryssa för vallistorna med blyertspenna trots att detta skall göras med bläckpenna enligt reglerna.

Många har också i denna valomgång klagat på hur man öppet tvingas hämta valsedlar inför både valförrättare och andra valdeltagare vilket brutit mot principen om den valhemlighet som vi har i Sverige och därmed fått utstå att andra ser vilket parti man ämnar att rösta på.

Det svenska valet övervakades för första gången av internationella valobservatörer från Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE. Michael Aastrup Jensen från den danska OSSE-delegationen som tidigare bevakat val bland annat i Ryssland och en rad andra östeuropeiska länder häpnades över det undermåliga svenska valsystemet.

– Under alla valobservationer jag har varit på har jag aldrig sett ett val så odemokratiskt som det svenska. Det är långt ifrån europeisk standard, säger han till TT.

Även om omfattningen av solklara fall av valfusk såsom att valsedlar stulits och plockats bort eller aldrig ens plockats fram är svår att överblicka för redaktionen så ger den omfattande rapporteringen en fingervisning om problemets omfattning.

Den ovissa omfattningen om detta slag av valfusk till trots förklarar ändå inte den diskrepans på mellan fem till tio procentenheter som Sverigedemokraterna tappar jämfört med förväntningarna och opinionsundersökningarna på bara över en natt.

Tappet är så stort att det finns anledning att titta närmare på en annan typ av manipulation.

Under natten stängdes plötsligt Länsstyrelsernas webbplats ned. Länsstyrelserna ansvarar för valnattsrapporteringen och är alltså den myndighet dit valdistrikten rapporterar in sina röstresultat. Även den svenska valmyndighetens hemsida låg under gårdagsnatten nere.

Länsstyrelsernas webbplats stängdes av myndigheten ned av “säkerhetsskäl”. Någon närmare förklaring gavs inte och trots denna allvarliga incident kommenteras inte att denna centrala myndighets webbplats fick stängas ned varken av Länsstyrelserna själva eller av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Inte heller på krisinformationssajten från svenska myndigheter krisinformation.se informerar man om Länsstyrelsernas nedstängning.

Utan att i detta skede göra för långtgående spekulationer finns det anledning att misstänka att en eller flera saker inte stått rätt till under det svenska valet. Utöver det fusks som valdeltagare kunnat uppleva när de gått och röstat runt om i landet skulle digital manipulation av valresultatet kunna vara det mest allvarliga som inträffat.

Det har pratats vitt och brett om risken för utländsk påverkan på det svenska valet med slagsida att gynna “främlingsfientliga krafter” såsom just Sverigedemokraterna. Fokus har legat på hur detta skulle kunna missgynna de gamla etablerade partierna och misstankar har riktats mot ryska hackare. I det amerikanska valet har det talats om liknande påverkan där det amerikanska valsystemet skulle kunna ha hackats, i det fallet till Hillary Clintons nackdel.

Att digitala system kan manipuleras börjar bli mer allmänt känt. Att det finns mäktiga krafter, inte bara inom landets gränser utan även utanför, som skulle se mycket bekymmersamt på om ett parti som Sverigedemokraterna skulle bli det största partiet i svensk politik, med den opinion och legitimitet det skulle föra med sig, är ganska solklar.

Datamanipulation kan vara av mycket sofistikerat slag. Det visar inte minst Google och Twitters egna algoritmer som på ett finurligt sätt får användare att tro att de fritt kan dela material medan det i praktiken nås av ett ytterst begränsat antal mottagare.

Utöver att vi behöver ha en livlig debatt om de konstaterade valfusk som rapporterats in både från förtidsröstningen runt om i landet såväl som från själva valdagen är givet. Men att också någon form av mer sofistikerat cyberangrepp på det svenska valsystemet skett kan i detta läge inte uteslutas och bör utredas närmare.

Även om Nya Dagbladet är nere är detta länk till den ursprungliga artikeln:
https://nyadagbladet.se/ledare/nagot-stammer-inte-med-sondagens-valresultat/.

Den information som i dagsläget finns om nedstängningen av Nya Dagbladet finns här:
https://torbjornsassersson.com/2018/09/nya-dagbladet-sajt-stangdes/.

Markus Andersson, chefredaktör Nya Dagbladet
markus.andersson@nyadagbladet.se

 

source;Katerinamagasin

Markus Andersson (2018) - Foto: NewsVoice
Markus Andersson (2018) – Foto: NewsVoice

Nya Dagbladet stängdes under eftermiddagen ned av sitt webbhotell. Någon hänvisning gavs inte direkt, men ett besked om extremt stor besöksbelastning kom något senare, förklarar Markus Andersson redaktör på Nya Dagbladet. Denna artikel publiceras här på NewsVoice redaktörsblogg eftersom även NewsVoice.se ikväll är utsatt för en överbelastningsattack, vilket gör det i princip omöjligt att uppdatera där just nu. 

Text: Markus Andersson

Något verkar dock inte stå rätt till och det finns indikationer om att det rör sig om någon form av angrepp. Nya Dagbladet ligger hos Sveriges största webbhotell med över 200 000 kunder. Det som orsakat att webbhotellet stängde ned Nya Dagbladet händer enligt uppgift bara en gång på upp till tre år.

I lördags varnade Nya Dagbladet för olika typer av valfusk som skulle kunna komma att inträffa under valdagen och hur dessa skulle kunna förebyggas. Under valdagens morgon började rapporter att strömma in ifrån läsare om olika typer av valfusk.

Rapporterna fortsatte att strömma in under dagen och intresset för att ta del av rapporteringen var stor. Efter valnatten publicerade Nya Dagbladet en ledare som analyserade valet med utgångpunkten att det uppstått anledning att misstänka allvarligt valfusk och digital manipulation av valresultatet.

Artikel fick snabbt mycket stor spridning i Sverige. Två timmar efter att artikeln publicerades stängdes hela nyadagbladet.se ned av webbhotellet.

Ledarartikeln finns att läsa på Newsvoice.se som dock efter publicering också verkar utsatts för angrepp.

För mer information följ Nya Dagbladets Twitter-kanal, https://twitter.com/nyadagbladet.

Text: Markus Andersson

Meddelandet som besökare får om de försöker gå in på Nyadagbladet.se

Source; torbjornsassersson.com

1 Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Hommunism News

Political Correctness is a tool of totalitarianism. Before "Gay rights" there was no Political Correctness. Hence: Hommunism

thoralfsblogg.wordpress.com/

SANNINGEN SKALL GÖRA EDER FRIA

Micke K - En röst i Sverige

Sunt förnuft, svenska värderingar i ett sekulärt samhälle

Bakom kulisserna

med ocensurerade nyheter

Kreidfeuer

Aufmerken und aufstehen gegen die Unterminierung der christlich-abendländischen Kultur!

newscompact

Compact News For You

WTF?

100 möjligheter istället för hen!

The Island Parson

Not George Herbert

Vetenskapliga partiet

Den mest vetenskapliga politiken med barnens i fokus

anthropocene

Ett partipolitiskt oberoende frihetligt forum för debatt och opinionsbildning

corneliadahlberg

Gräsrotsrevolt

Life, Death and all between

Welcome to an expanding worldview

Peter Krabbe

Världen i fokus - vem styr vår framtid och varför?

mickecarlssonsblog

Skillnaden mellan demokrati och diktatur är storleken på gapet mellan makten och folket. I min blogg visas hur gapet dag för dag blir allt större i Sverige.

Trollhammar'n

-smashing political correctness-

noriaminside

Rätt ska vara rätt, men det är inte så lätt...

Helena Palena

ENVAR SIN EGEN REDAKTÖR! Copyright!

Peter Harold - Skrivarens blogg

Skrivandet är frihet - jag skriver för friheten.

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: